• +36-20-347-3335 | +36-70-428-4675

Általános szerződési feltételek

 

A DN Solution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.dnsolution.hu és/vagy www.ldpapir.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető online termék értékesítési szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak, mely a Weboldalt igénybevevő Vásárlók (a tobbiakban: Vásárló), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgálta és Vásárló a továbbiakban együtt: Felek).

 

A Weboldalon keresztül történő online termék értékesítési szolgáltatás igénybevételével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

 

·         1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;

·         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

·         2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

·         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

·         2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről;

·         45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 

1.    Szolgáltató adatai, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A Szolgáltató adatai

 

Név:                         DN Solution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:             2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93.

E-mail címe:           iroda@dnsolution.hu

Telefonszáma:       +36-20-347-3335

Levélcím:                2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93.

Adószám:                32407987-2-13

Közösségi adó:      HU32407987

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-230344

KSH szám:             32407987-4619-113-13

 

1.2. Jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza a Weboldalon keresztül rténő szerzőskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.

 

1.3. A Weboldal szolgáltatatásait 18. életévét be nem ltött természetes személy nem veheti igénybe. Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek nem látogathatják a Webáruházat és nem vásárolhatnak a Webáruházban.

 

1.4. Felek közötti szerződés, vagyis online értékesített termék vásárlás (a továbbiakban: Vásárlás) vételi ajánlatnak minősül, a Szolgáltató által rténő visszagazolával (vételi ajánlat elfogadásával) jön létre. A létrejött szerződés nem misül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és azásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

.

1.5. A Szolgáltató és a Vásárló közötti online értékesített termék vásárlására vonatkozó szerződés határozott ire jön létre, időtartama a megvásárolt termék Vásárló általi megfizetésének és a Szolgáltató által Vásárló részére történő átadásának (a kettő közül a későbbi időpontig) időpontjáig tart.

 

1.6. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatarsi kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

 

1.7. A Weboldalon keresztül történő vásárlást megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis volból vagy nem valós adatok megadásával összefügsben merül fel.

 

1.8.Bármely tévesen megadott adat módosítására az mailto:iroda@dnsolution.hu e-mail címen van lehetőség.

 

1.9. A Weboldalon online értékesített termék vásárlása esetén a Vásárló a regisztrációs adatlap kiltésével, vagy regisztráció mellőzősével a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató jogosult bármely megrendelést, vásárlást, vételi ajánlatot indokolás nélkül visszautasítani, törölni vagy figyelmen kívül hagyni. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt is jogosult rölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó megrendelést is jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Vásárló adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

 

1.10. A Vásárló által hisan közölt adatok alapn kiállított számla érvényteleníse és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási ja 1.000.- Ft/számla. Ezen összeg Vásárló felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül. A Szolgáltatónak ezen számla kiegyenlítése után áll módjában a korrigált adatokat tartalmazó számlát kiállítani és elektronikusan megküldeni a Vásárló részére. A számla kijavításra vonatkozó kérelmet a Szolgáltatónak a számla kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.

 

10.11. A weboldal / webshop magyar nyelven készült és a Felek között a kommunikáció magyar nyelven történik és a Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

10.12. Tárhelyszolgáltató adatai

-       Tárhelyszolgáltató neve:                  SUPERVISOR 4U Bt.

-       Tárhelyszolgáltató székhelye:         3100 Salgótarján, Kővár út 1.

-       Tárhelyszolgáltató telephelye:        3100 Salgótarján, Kővár út 1.

-       Tárhelyszolgáltató elérhetősége (e-mail, webcím): www.supervisor4u.hu

 

 

2. A Weboldal szolgáltatásai, regisztráció

 

2.1. A Vásárló a Weboldalon online értékesített termékekkel és a regisztrációval kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az mailto:iroda@dnsolution.hu email címen tudunk válaszolni a felmerült kérdésekre.

 

2.2. A regisztráció menete

 

2.2.1. A Weboldalon üzemeltetett Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) tartalmának minden része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha a Vásárló regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia Szolgáltató részére: (Kapcsolattartó) Név, (Kapcsolattartó) Email cím, Jelszó, Cím (szállítási, számlázási cím), (Kapcsolattartó) Telefonszám A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikeréről. A regisztráció feltétele az ÁSZF elolvasása és elfogadásáról szóló nyilatkozat megadása.

 

2.2.2. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az mailto:iroda@dnsolution.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

2.2.3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

2.2.4. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3. A vásárlás menete

 

3.1. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosár” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően lehetséges regisztrálni, ez esetben a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni.

 

3.2. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

 

3.3. Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Szolgáltató minden kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést a Szolgáltató nem teljesíti.

 

3.4. A Weboldalon keresztül leadott megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a Weboldal vonatkozó felületén a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

 

4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

 

4.1. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Vásárlói adatok' menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az mailto:iroda@dnsolution.hu e-mail címen.

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

5.1. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 72 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

5.2. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

5.3. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

 

5.4. Ha a Vásárló rendelését már elküldte Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

6. Termékek ára, jellemzői, csomagolás

 

6.1. Termékek ára

A termékek mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

 

Az egyes termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

 

A megrendelhető termékek árai, illetve a szállítási költség változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Vásárló tehát minden esetben azt az árat, szállítási költséget fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

 

Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

 

6.2. Csomagolás

A megrendelt termékeket Szolgáltató minden esetben csomagolt küldeményben szállítja. A Vásárlók adatait Szolgáltató bizalmasan kezeli, így a Vásárlón kívül sem a rendelés ténye sem a Vásárló adatait nem fedi fel másnak, nem adja át más személynek vagy cégnek (kivéve a futár cégeket). (bővebben lásd az Adatkezelés cím alatt)

 

6.3. Fontos termékjellemzők

A Webáruházban forgalmazott termékkörök: üzletek, éttermek, büfék, szolgáltató intézmények, szállodák, panziók, egészségházak, magánrendelők, bölcsődék, óvodák, iskolák, önkormányzatok, ipari- és gyár létesítmények tisztítószer és papíráru, eszközök, adagolók, szaniterhigiénia, általános személyhigiénia védőeszközök, HACCP tisztítószerek, fázismatricák, fali adagolók, műanyag, papír és fa termékek, elviteles dobozok és csomagoló anyagok, valamint egyedileg emblémázott papír és műanyagáruk tervezése, kivitelezése. Fekete és fehér mosogatáshoz, felülethigiéniához, tisztításhoz és takarításhoz, kínálunk eszközöket, segédeszközöket, vegyi- és papírárut a HACCP irányelveknek megfelelően. Készétel csomagolásához papír/műanyag/cukornád elviteles tálak, dobozok, poharak, evőeszközök.

 

 

7. Kiszállítás

 

7.1. A rendeléseket Szolgáltató általában 7 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Szolgáltató törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén Szolgáltató minden esetben írásban értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

 

7.2. Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.

 

7.3. A Vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. A Szolgáltatónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

7.4.Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására

 

8. Szállítási módok

 

8.1. GLS futárszolgálat házhozszállítás 2.990.-Ft az ország egész területére.

Bruttó 25.000.- Ft (szállítási költség nélkül) feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!

 

8.2. Szolgáltató által a Szolgáltató székhelyétől közúton számított 15 km-es körzetben (Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyál, Gyömrő, Káva, Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Üllő, Vecsés) 1.990.- Ft.

Bruttó 15.000.- Ft (szállítási költség nélkül) feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!

 

8.3. Szolgáltató 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93. székhelyén az átvétel ingyenes, munkanapokon 9-15 óra között lehetséges.

 

9. Fizetési feltételek

 

9.1. A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése vásárlás esetén az alábbi módokon történhet:

- átutalással;

- postai / futárszolgálati utánvéttel.

 

9.2. Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. Amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 1 munkanapon belül a vételárat nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Vásárló szerződéstől történő elállásának tekinti és törli a Vásárló megrendelését. A megrendelt termék díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

 

10. Elállási/felmondási jog

 

10.1. A Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Termék vásárlása esetén az elállási határidő az utalvány Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Vásárló az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : 2200 Monor Kossuth Lajus utca 93.

e-mail: iroda@dnsolution.hu

 

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő

elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

10.2. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

10.3. Termék esetén a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

 

 

10.4. Termék vásárlása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltató részére az terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vásárló elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit a Vásárló viseli.

 

10.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. deo, stift, roll on, egyéb kozmetikai termékek, krémek, habfürdők, stb). Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Vásárlót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

 

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

 

11. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

11.1. Kellékszavatosság

 

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polri Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A Vásárló - válaszsa szerint - az alábbi kellékszavatossági inyekkel élhet:

    rhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más inye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy inyelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

    A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított ket napon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A kellékszavatossági jogok érvényesítének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági iny érvényesítének a hiba közlén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat nap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

11.2. Jótállás

 

Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék szerepel az egyes tartós fogyaszsi cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, úgy az adott termékre az ott rögzített jótállási feltételek vonatkoznak.

 

12. Adatvédelem

 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési jékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

 

13. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

 

13.1. Esetlegesen felmerülő panasz esetén a panasz a Szolgáltató ügylszolgálatának elérhetőgeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.

 

A Szolgáltató ügylszolgálatának elérhetősége:

 

Név:                         DN Solution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:             2200 Monor, Kossuth Lajos utca 93.

E-mail címe:           iroda@dnsolution.hu

 

Amennyiben inkább személyesen keresne meg minket, telephelyünk Monoron található:

Címünk:                  2200 Monor Kossuth Lajos utca 93.

Nyitvatartásunk:    Hétfő-csütörtök 8:30 - 15:00-ig

                                 Péntek 8:30 - 14:00-ig

 

 

 

 

 

 

 

14. Egyebek

 

14.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusokl, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, iszerűgéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvinzkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogasát.

 

14.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

14.3. A rendszer a megrendelés fogadása/vásárlás után Önnek visszaigazoló üzenetet küld. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- Ha bármely működési hiba miatt a megrendelése nem érkezett be,

- A Vásárló számítógépének rmilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghisodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

14.4. A Weboldalon törnő vásárlás tekinteben külösen az elektronikus kereskedelmi szolltatások, az információs rsadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasz és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. rvény rendelkezései irányadóak.

 

14.5. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőgei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illekes felügyelőgek lisját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_honlapra.pdf.
Az illetékességet megalapozza a fogyasz lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem rmely illetékes felügyelőgnél benyújtható.

 

 

14.6. A Szolgáltató rmikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Vásárlót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.

 

14.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben rgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Vásárló a felmerülő fogyasztói jogvita egysze, gyors, róságon kívüli rendezése ljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő kéltető Teslethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2024. február hó ___ nap

 

 

Fajszi Dénes ügyvezető

DN Solution Hungary Kft.

 

 


 

1. számú melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

Kérjük csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

 

Címzett:[1]

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

 

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:[3]

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

Kelt:

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

 [1] Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

 

[2] Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

 

[3] Kérjük, jelölje a megfelelőt.

Ingyenes szállítás

72 órán belüli szállítás
 

Naponta frissülő termékek

 

+36-70-428-4675

Ügyfélszolgálat